Obchodní podmínky

 

Obchodní podmínky

1. Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Veškeré Vaše objednávky realizujeme okamžitou výrobou, proto s rezervou uvádíme dodací lhůtu od 3. do 5 týdnů, v závislosti na dostupnosti dílů a náročnosti výroby.

Ve většině případů (u běžných typů vozů) jsou však některé díly předpřipravené, proto Vám jej rádi dodáme již do 3. týdnů.

Varianta montáže výfukových dílů ZDARMA a dopravy výfukových dílů ZDARMA není naše povinnost, nýbrž projev naší snahy dobrých vztahů se zákazníkem.

Vždy v průběhu každého roku jsou od výrobce zasílány aktualizace, z nichž jsou do sortimentu doplňovány výfuky pro novější modely vozů. Proto navrhujeme sledovat náš web, nebo zaslat dotaz ohledně dostupnosti dílů na Váš vůz, nebo nám poslat zprávu na email, kdy Vám rádi dostupnost dílů rádi potvrdíme.

Ojediněle u některých dílů uvádíme ilustrační fotografie, které jsou nejblíže uvedenému dílu. To proto, že nemáme prozatím připraveny fotografie pro daný vůz, ale budeme se snažit fotografie v nejbližší době u všech produktů postupně doplnit.

 

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodu www.nerezove-vyfuky.cz (dále jen e-shop), provozovaným společností TIGheart s.r.o.

Obchodní podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (dodavatel) a kupujícího (zákazník).

 

Prodávající

Internetový obchod nerezové-výfuky.cz je provozován firmou:

TIGheart s.r.o.

Karlovarská 140,

323 00 - Plzeň

IČ: 08021864

tel:603 218 869

E-mail vyfuky@nerezove-vyfuky.cz

Jelikož se jedná o ruční, zakázkovou výrobu, je třeba výfuky považovat, jako atypický výrobek vyrobený na základě konkrétního požadavku zákazníka ( volba průměru potrubí, kubatury, modelu vozu, typu koncovek výfuků...)

Po objednání dílů Vám bude obratem předložen Objednávkový formulář k celkové hodnotě zboží. Částku je třeba uhradit z důvodu "Vážnosti objednávky." Činíme tak proto, že že jsou i tací, co si výfukové díly objednali, po zhotovení nepřevzali a výfukové díly pro atypické vozy zůstaly skladem a neuhrazeny.

2. Objednání

Kupní smlouva, jejímž prostřednictvím je realizován prodej zboží, je uzavřena potvrzením objednávky kupujícího prodávajícím (momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího s objednávkou kupujícího). K potvrzení objednávky dochází telefonicky nebo elektronicky do několika minut po odeslání objednávkového formuláře. Daňový doklad obdržíte emailem při potvrzení odeslání zboží k Vám.

Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky, které tvoří nedílnou součást kupní smlouvy, je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu www.nerezove-vyfuky.cz, a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

3. Stornování objednávky

Odeslanou a potvrzenou objednávku je možné stornovat telefonicky a elektronickou poštou do 24 hodin. (Prosíme, uveďte číslo vaší objednávky). Storno poplatky neúčtujeme. Po delší době od objednání již storno neakceptujeme, jelikož je objednávka již v průběhu realizace a je rozpracovaná. Nikdy k tomu nebyl ze strany zákazníka důvod a pevně věříme, že ani nebude.

4. Podmínky dodání

Jakmile výrobce Friedrich MotorSport (SRN) zašle výfové díly k prodejci Martin Hadrbolec - Plzeň, proběhne kontrola zboží a objednání svozu u přepravní společnosti DPD. Společnost DPD do 3 dnů doručí objednané zboží na adresu kupujícího, kterou uvedl při objednávce ato scela ZDARMA.

Dodání do zahraničí – ano, dle ceníku DPD.

5. Ceny

Jako cena při uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím platí cena uvedená v okamžiku podání závazné objednávky kupujícího. Tato cena bude uvedena v závazné objednávce, na webových stránkách nebo zaslána objednateli na e-mail. Cena je vždy konečná.

Ceny poštovného jsou pro Vás velmi příznové, rádi Vám doručíme zboží na Vámi uvedenou adresu ZDARMA.

Platební podmínky - Platit lze bankovním převodem, po objednání. Objednané výfukové díly budou odeslány do výroby ihned po připsání částky na náš účet nebo po přijetí elektronického potvrzení o provedení transakce. E-mail nebo pdf soubor potvrzující provedení transakce od vaší banky přeposílejte na EMAIL a do předmětu e-mailu uvádějte číslo své objednávky. Číslo bankovního účtu pro platby převodem je 583457028 / 5500

 

6. Ochrana osobních údajů - GDPR

Veškeré osobní údaje a záznamy našich zákazníků a kupujících jsou chráněny v souladu s platnými zákony České republiky o ochraně osobních dat, zejména podle zákona č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Osobní údaje nejsou prodávány, předávány, ani nijak jinak zpracovávány pro potřeby třetích stran, či následný prodej.

V případě, že je kupujícím fyzická osoba, zadává při objednávce tyto údaje: Jméno a příjmení, Úplná poštovní adresa, Adresa elektronické pošty, Telefonní číslo. Tyto informace jsou nezbytné pro identifikaci kupujícího, pro zaslání objednaného zboží a případnou komunikaci.

Je-li kupující právnická osoba, zadává při registraci navíc následující údaje: Jméno firmy, IČO, DIČ. Pokud je kupujícím fyzická osoba - podnikatel, uvede navíc údaj o místu podnikání, IČO a DIČ. Tyto údaje umožňují provést nezbytné účetní operace, vyhotovit daňový doklad obvykle vyžadovaný oběma stranami, popřípadě identifikovat platbu kupujícího učiněnou bankovním převodem.

Prodávající chrání soukromá data kupujícího před zneužitím. Tyto informace shromažďuje pouze pro vlastní účely prodeje nabízeného zboží, aby zkvalitnil svoje služby a neposkytuje je třetím stranám bez souhlasu kupujícího.

 

7. Poučení o vrácení zboží

Jelikož se jedná o ruční, zakázkovou výrobu, je třeba výfuky považovat, jako atypický výrobek vyrobený na základě konkrétního požadavku zákazníka, spolu s vybranými koncovkami výfuků, nelze proto využít možnosti vrácení zboží do 14. dnů, bez udání důvodu a veškeré případné závady a připomínky se budou řešit dle Reklamačního řádu (hlavní strana webu).